Kütüphane Danışma Kurulu
Kütüphane Danışma Kurulu
 
Komisyon Başkanı: Prof. Dr. A.Göksel AĞARGÜN  Yönetim Rektör Yardımcısı
 
Komisyon Üyeleri :
 
Prof. Dr. Mustafa DÜLDÜL                   Fen Edebiyat Fakültesi
Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ                          Makine Fakültesi
Doç. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN     İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Aydın SEÇER                         Kimya Metalurji Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Teyfur ERDOĞDU Fen Edebiyat Fakültesi