Yönerge ve Yönetmelik Hazırlama Birimi

BİRİM BAŞKANI:

 

Prof. Dr. Belkız BİLGİN ERAN                 Fen Edebiyat Fakültesi

 

 

BİRİM ÜYELERİ:

 

Yrd. Doç. Dr. Selçuk ALP

Meslek Yüksek Okulu

Dr. Hasan Ali KAPLAN

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Şelale KARAŞAH

Strateji Geliştirme Daire Bşk.

Nermin BAŞ

Personel Daire Başkanlığı-Şube Müdürü

Zeki YILDIZ

İç Denetçi

Yasemin DEMİRER

Özel Kalem Müdürü

Serkan Koray ÇELİK

Hukuk Müşavirliği (Avukat)

Gökçe Z. DURMAZ KAYA

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Mali Hizmetler Uzmanı)